×

مراحل خرید

1 وارد حساب کاربری شوید.
2 محصول مورد نیازتان را بررسی کرده.
3 مبلغ محصول را پرداخت کرده.

فروشگاه شرکت

ساعات کاری

شنبه تا پتچ شنبه - 7:30 تا 15:30
-
جمعه ها تعطیل هستیم !

رمز خود را فراموش کرده اید ؟

اتوماسیون

 

اتوماسیون صنعتی در کارخانجات گزینه ای بهینهبرای جلوگیری از هدر رفتن منابع است. یکی از راه حل هایی که در کارخانجات برای کم کردن هدر رفتن های مورد اشاره استفاده می گردد، اتوماسیون صنعتی است که می توان در موارد زیر انجام داد:

    اتوماسیون خط نقل و انتقال مواد در کارخانه

    اتوماسیون توزین مواد ریز و مکمل ها

    اتوماسیون تنظیم درصد ملاس و سایر مایعات

    مکانیزه کردن سیستم انبارداری، آنالیز مواد و صدور فاکتور

    اتوماسیون کیسه گیری و بسته بندی مواد

    اتوماسیون آنالیز و ارزشیابی مواد خام و تولیدات

چنانچه سیستم اتوماسیون خط تولیددر کارخانجات تولید خوراک دام به اجرا درآید مزایای ذیل نسبت به کنترل دستی حاصل خواهد شد:

    1- افزایش قطعی دقت سیستم به دلیل عدم دخالت دست و حذف بخش قابل توجهی از خطای انسانی در تولید.

   . 2- حذف یا کاهش مسئولیت اپراتور تولید و خطاهای انسانی ناشی از وی

    3- امکان افزایش نوبت های کاری به دو یا سه نوبت به دلیل حذف نقش اپراتور تولید و عدم خستگیهای ناشی از وجود نیروی انسانی.

    4- افزایش چشمگیر سرعت و میزان تولید و قابلیت های باالقوه دیگری که در افزایش تولید می توانند نقش داشته باشند. از جمله این قابلیتها می توان به سیستم توزین همزمان اشاره کرد که با تغییر در ساختار خط تولید قابل دسترسی است و بنا به سرعت، عکس العمل بسیار بالاتر ماشین نسبت به انسان در سیستم مکانیزه اجراشدنی است

    5- افزایش قطعی بازدهی سیستم تولید و در نتیجه صرف هزینه کمتری برای تولید هر واحد از محصول

6- تنظیم بار انرژی در موتورها و قطع به موقع وسایل برقی در زمان هایی که در مسیر نیستند. مانند وقتی که مواد وارد میکسر نشده، میکسر خاموش می شود و یا جلوبرها وقتی خالی از بارند، کار نمی کنند

 7- افزایش طول عمر کلیه تجهیزات کارخانه و کاهش ساعت کاری کارخانه در یک سقف تولید ثابت بنا بر مورد بندهای ۱تا6

 

بالا