توضیحات

در دستگاه پلت سیستم روغن کاری وجود دارد که بطور اتوماتیک عمل می کند. بوسیله این سیستم می توان رولیک ها را بطور اتوماتیک روغن کاری نمود. جهت انجام عمل روغن کاری از پمپ اتوماتیک گریس استفاده می شود.(طبق درخواست مشتری)

از دیگر مزایای این سیستم، کاهش مصرف و عملکرد بهتر رولیک های دستگاه می باشد.