توضیحات مشخصات فنی مزایا جدول فنی

این دستگاه با تکنولوژی جدید و با کمترین گرد و غبار ممکن، قابلیت خرد کردن پلت را دارد.