توضیحات مشخصات فنی جدول فنی

با استفاده از این دستگاه مواد شیمیایی و مواد غذایی بصورت کاملا یکنواخت و با کمک سیستم رفت و برگشتی با هم مخلوط می شوند.

در صورت درخواست مشتری می توان به آن سیستم روغن نیز اضافه نمود و همچنین درب خروجی را طوری طراحی نمود که بطور کامل باز گردد.