توضیحات مشخصات فنی

سیستم میکرودوزینگ برای توزین و مخلوط کردن عناصر جزئی با دقت بالا به منظور رعایت دقیق فرمول های تغذیه دام و طیور می باشد. این سیستم مجهز به یک ترازوی الکتریکی بسیار دقیق و پیشرفته می باشد. سیستم میکرودوزینگ برحسب درخواست و نیاز مشتری تا بیست سیلندر مجزا برای انبارش انواع مواد اولیه طراحی و تولید می باشد.