توضیحات مشخصات فنی مزایا جدول فنی

این دستگاه برای مخلوط کردن مواد پودری و گرانول ها صرف نظر از وزن ظاهری و حالت آن(جامد یا مایع) استفاده می شود. مشخصه اصلی این دستگاه مخلوط کردن مواد در کوتاه ترین زمان و ایجاد یک مخلوط یکنواخت می باشد. طراحی استاندارد دو دریچه پنوماتیکی در انتهای میکسر سبب تخلیه سریع(کمتر از 10 ثانیه) و آسان مواد از داخل میکسر می شود.

توجه: با استفاده از این دستگاه می توانید تا 12% چربی حیوانی و دیگر مایعات را نیز مخلوط نمایید اما نمی توانید برای مخلوط کردن ملاس از آن استفاده نمایید.